Privacybeleid

Privacybeleid

Algemeen

Trois Soeur hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens. In dit privacybeleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Verzameling van persoonsgegevens

Trois Soeur verzamelt alleen persoonsgegevens die u vrijwillig verstrekt via de volgende formulieren:

  • Contactformulier: hier vragen wij uw naam, e-mailadres en uw vraag.
  • Reactie op een blogartikel: hier vragen wij uw naam, website (optioneel) en uw reactie.

Gebruik van persoonsgegevens

Trois Soeur gebruikt de verzamelde persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor u deze heeft verstrekt. Uw gegevens worden niet gedeeld met derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze diensten of als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Bewaartermijn

Trois Soeur bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt, tenzij wij wettelijk verplicht zijn om deze gegevens langer te bewaren.

Beveiliging van persoonsgegevens

Trois Soeur neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Mocht u het idee hebben dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Uw rechten

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u hebben. Daarnaast kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Trois Soeur. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

Contact

Als u vragen heeft over ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via onderstaand contactformulier. Wij zullen zo spoedig mogelijk reageren.